KALİTE VE GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Yaşamın, doğal sağlıklı beslenme ile olacağına duyduğumuz inanç ve bu inançla bağlantılı hedeflerimizi gerçekleştirebilmek için ;

  • Sağlıklı yaşamı desteklemek amacıyla ürettiğimiz kurutulmuş ve fermente ürünleri global ölçekte tüketiciye sunabilmek için , sahip olduğumuz Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri çerçevesinde yer alan standardın  şartları, yasal şartlar ve müşteri şartlarına göre tanımlanmış gereklilikleri %100 karşılayacak şekilde üretim yapmayı ,
  • Üretim yaparken meyvenin, sirkeye ve kurutulmuş ürünlere dönüşme serüveninde, kullandığımız tüm doğal hammaddeleri, sürdürülebilirlik ilkesini temelinde, ürüne – üründen kalan posayı da ekosistemdeki yaşam döngüsüne kazandırarak çevreyi korumayı,
  • Müşteri odaklılık ilkesi gereği firmamızdan talep edilen ürünleri zamanında – doğru ve eksiksiz gerçekleştirmek için iç ve dış iletişim yolları ve kaynaklarını sağlamış şekilde müşteri memnuniyetini sağlayıp korumayı,
  • Kalite ve Gıda Güvenliği yönetim sistemimiz ile ilgili olarak tüm süreçlerimizde çalışan personellerin farkındalıkları ile bilgi ve becerilerini artıracak eğitimleri gerek iç gerekse dış kaynaklardan sağlamayı,
  • Tüm süreç faaliyetlerimizde sürekli iyileştirme mantığını hep daha iyiye gitmek amacıyla sürdürerek gerçekleştirmeyi taahhüt ederiz.

                                                                                                          

       Genel Müdür

                                                                                                           Nermin NACAROĞLU ÖZŞAHİN